خلخال http://khalkhalim.mihanblog.com 2020-09-20T22:52:25+01:00 text/html 2012-12-01T11:56:48+01:00 khalkhalim.mihanblog.com م . شیرعلی پور اجتماع عظیم حسینیان خلخال در روز هفتم محرم ( دوم آذر ماه 1391 ) http://khalkhalim.mihanblog.com/post/173 تجمع بزرگ حسینیان خلخال در روز هفتم محرم<br>پنجشنبه دوم آذرماه 1391<br><br><div align="center"><p><span style="color: #ff0000;">گزارش تصویری : بدون شرح</span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="http://www.khalkhalim.com/images/mot_pictures2/azar9102/01.jpg" style="margin-top: 7px; margin-bottom: 7px;" border="0" height="382" width="550"></p> <p style="text-align: center;">1</p><p style="text-align: center;"><font color="#993399"><b><font size="3">برای دیدن مابقی تصاویر به ادامه مطلب مراجعه فرمائید</font></b></font></p><p style="text-align: center;">--------------------------------------------------------------------------------------------<br></p><br><font color="#1E1D23"><div style="text-align: center;"><font style="color: rgb(0, 0, 153);" size="2"><span style="font-weight: bold; color: rgb(153, 0, 0);">&nbsp;ادامه فعالیتهای این وبلاگ در وبسایت خلخالیم دنبال می شود</span> </font><br>.<br><a href="http://www.khalkhalim.com/" target="_blank" title=""><img src="http://www.khalkhalim.com/images/joomla_logo_black.jpg" alt="undefined" align="" border="NaN" hspace="NaN" vspace="NaN"></a><br><br><font size="2">برای مطالعه مطالب متنوع و دیدن تصاویر متعدد و جذاب از خلخال به وبسایت خلخالیم مراجعه فرمائید</font><br><font size="6"><a href="http://www.khalkhalim.com/" target="_blank" title="">www.khalkhalim.com</a></font></div></font></div> text/html 2011-12-21T10:17:44+01:00 khalkhalim.mihanblog.com م . شیرعلی پور وبسایت خلخالیم http://khalkhalim.mihanblog.com/post/172 <div style="text-align: center;"><font style="color: rgb(0, 0, 153);" size="2"><span style="font-weight: bold; color: rgb(153, 0, 0);">&nbsp;ادامه فعالیتهای این وبلاگ در وبسایت خلخالیم دنبال می شود</span> </font><br>.<br><a href="http://www.khalkhalim.com/" target="_blank" title=""><img src="http://www.khalkhalim.com/images/joomla_logo_black.jpg" alt="undefined" align="" border="NaN" hspace="NaN" vspace="NaN"></a><br><br><font size="2">برای مطالعه مطالب متنوع و دیدن تصاویر متعدد و جذاب از خلخال به وبسایت خلخالیم مراجعه فرمائید</font><br><font size="6"><a href="http://www.khalkhalim.com/" target="_blank" title="">www.khalkhalim.com</a></font><br></div> text/html 2011-02-03T14:55:41+01:00 khalkhalim.mihanblog.com م . شیرعلی پور مجموعه عکسی با عنوان " شاخدا " http://khalkhalim.mihanblog.com/post/170 <FONT size=2> <P><FONT size=2>سوز و سرمای بهمن ماه 89&nbsp; خلخال</FONT></P> <P><FONT size=2>قار یاغمیشدی , هاوا آشمیشدی , شاخدا گویه چکیردی , اما خالخالین جاماعتی ائوز ایشینه مشغولیدی , ایللر دی کی بودی و ... </FONT><STRONG><BR></STRONG></P> <P align=center><STRONG><IMG alt="" hspace=0 src="http://www.khalkhalim.com/images/stories/pictures/Milad_shaxda/01.jpg" align=baseline border=0></STRONG></P> <P align=center><STRONG>1</STRONG></P> <P align=center><STRONG>.</STRONG></P> <P align=center><STRONG><IMG alt="" hspace=0 src="http://www.khalkhalim.com/images/stories/pictures/Milad_shaxda/02.jpg" align=baseline border=0></STRONG></P> <P align=center><STRONG>2</STRONG></P> <P align=center><STRONG>.</STRONG></P> <P align=center><STRONG><IMG alt="" hspace=0 src="http://www.khalkhalim.com/images/stories/pictures/Milad_shaxda/03.jpg" align=baseline border=0></STRONG></P> <P align=center><STRONG>3</STRONG></P> <P align=center><STRONG>.</STRONG></P> <P align=center><STRONG><IMG alt="" hspace=0 src="http://www.khalkhalim.com/images/stories/pictures/Milad_shaxda/05.jpg" align=baseline border=0></STRONG></P> <P align=center><STRONG>4</STRONG></P> <P align=center><STRONG>.</STRONG></P> <P align=center><STRONG><IMG alt="" hspace=0 src="http://www.khalkhalim.com/images/stories/pictures/Milad_shaxda/06.jpg" align=baseline border=0></STRONG></P> <P align=center><STRONG>5</STRONG></P> <P align=center><STRONG>.</STRONG></P> <P align=center><STRONG><IMG alt="" hspace=0 src="http://www.khalkhalim.com/images/stories/pictures/Milad_shaxda/08.jpg" align=baseline border=0></STRONG></P> <P align=center><STRONG>6</STRONG></P> <P align=center><STRONG>.</STRONG></P> <P align=center><STRONG><IMG alt="" hspace=0 src="http://www.khalkhalim.com/images/stories/pictures/Milad_shaxda/09.jpg" align=baseline border=0></STRONG></P> <P align=center><STRONG>7</STRONG></P> <P align=center><STRONG>.</STRONG></P> <P align=center><STRONG><IMG alt="" hspace=0 src="http://www.khalkhalim.com/images/stories/pictures/Milad_shaxda/10.jpg" align=baseline border=0></STRONG></P> <P align=center><STRONG>8</STRONG></P> <P align=center><STRONG>.</STRONG></P> <P align=center><STRONG><IMG alt="" hspace=0 src="http://www.khalkhalim.com/images/stories/pictures/Milad_shaxda/11.jpg" align=baseline border=0></STRONG></P> <P align=center><STRONG>9</STRONG></P> <P align=center><STRONG>.</STRONG></P> <P align=center><STRONG><IMG alt="" hspace=0 src="http://www.khalkhalim.com/images/stories/pictures/Milad_shaxda/13.jpg" align=baseline border=0></STRONG></P> <P align=center><STRONG>10</STRONG></P> <P align=center><STRONG>.</STRONG></P> <P align=center><STRONG><IMG alt="" hspace=0 src="http://www.khalkhalim.com/images/stories/pictures/Milad_shaxda/14.jpg" align=baseline border=0></STRONG></P> <P align=center><STRONG>11</STRONG></P> <P align=center><STRONG>.</STRONG></P> <P align=center><STRONG><IMG alt="" hspace=0 src="http://www.khalkhalim.com/images/stories/pictures/Milad_shaxda/15.jpg" align=baseline border=0></STRONG></P> <P align=center><STRONG>12</STRONG></P> <P align=center><STRONG>.</STRONG></P> <P align=center><STRONG><IMG alt="" hspace=0 src="http://www.khalkhalim.com/images/stories/pictures/Milad_shaxda/16.jpg" align=baseline border=0></STRONG></P> <P align=center><STRONG>13</STRONG></P> <P align=center><STRONG>.</STRONG></P> <P align=center><STRONG><IMG alt="" hspace=0 src="http://www.khalkhalim.com/images/stories/pictures/Milad_shaxda/17.jpg" align=baseline border=0></STRONG></P> <P align=center><STRONG>14</STRONG></P> <P align=center><STRONG>.</STRONG></P> <P align=center><FONT color=#000099 size=2>-------------------------------------------</FONT></P><FONT color=#000099 size=2> <P align=center><FONT color=#000099 size=2>عکاس : میلاد شیرعلی پور</FONT></FONT></P> <P align=center><FONT color=#000099 size=2>-------------------------------------------</FONT></P></FONT> text/html 2010-08-09T07:16:49+01:00 khalkhalim.mihanblog.com م . شیرعلی پور پارک ال لر باغی و قابلیتهای بالقوه این مکان تفریحی http://khalkhalim.mihanblog.com/post/168 <FONT size=2> <P align=justify><FONT size=2>ایجاد پارک ائل لر باغی شاید یکی از ارزشمند ترین کارهایی بود که شهرداری خلخال در طی چند سال اخیر انجام داده است ، این کار از چند حیث قابل ارزش گذاریست .</FONT></P> <P>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG border=0 src="http://khalkhalim.com/images/mot_pictures/Eellar_baghi/01.jpg" width=450 height=300></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P align=justify><FONT size=2>این پارک در محلی بنا شده است که سالهای سال مردم خلخال ، آن منطقه را به اسم " قئرخ بولاغ " یا " حاجت بولاغی " می شناختند و سیزده بدر خلخال همواره با نام این منطقه عجین بوده است . با گسترش شهر و ساخت و ساز و نفوذ این ساخت و سازها به داخل باغهای این منطقه ، کم کم این منطقه سر سبز و خاطره بر انگیز جای خود را به خانه های نوساز شهری می داد &nbsp;و عملا از بین می رفت که با خرید این باغ از سوی شهرداری و تبدیل آن به پارک &nbsp;، عمل بسیار ارزشمندی برای فرهنگ و تاریخ خلخال انجام گرفت&nbsp; . شاید بعد از سالهای سال ،&nbsp;زمینهای اطراف این پارک و قسمتهایی که اکنون باغ هستند و درختان تنومند در آنها قد علم کرده اند، کاربری خود را از دست بدهند و دچار خانه سازی شوند ، در آن زمان , این پارک تنها یادگار قدیمی این باغهای سرسبز خلخال خواهد بود</FONT></P> <P align=justify><FONT size=2>در هر حال اکنون این قسمت از خلخال به پارک تبدیل شده و وظیفه شهرداری و مردم خلخال است که در حفظ و نگهداری و زیباسازی این پارک کوشا باشد . درختان چندین ساله این پارک باید حفظ شوند و اگر قرار بر این باشد زمانی بخاطر زیباسازی قسمتی از پارک ، درختی قطع شود ، این کار باید با دقت فراوان انجام گیرد ، چرا که در صورت پشیمانی قابل برگشت نخواهد بود ،‌ حتی در صورت امکان این درختان شماره گذاری شوند تا مسئولین بعدی هم ملزم به حفظ و صیانت از آنها باشند .</FONT></P> <P align=justify><FONT size=2>این پارک به لحاظ موقعیت و قابلیتهایی که دارد ، می تواند به پارک اصلی خلخال تبدیل شود . ولی در ساخت و ساز و زیباسازی آن نباید بافت قدیمی و طبیعی آن فراموش شود .</FONT></P> <P>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG border=0 src="http://khalkhalim.com/images/mot_pictures/Eellar_baghi/02.jpg" width=450 height=300></P> <P>&nbsp;</P> <P align=justify><FONT size=2>نکاتی در مورد این پارک قابل ذکر است که شاید پرداختن به آنها در این مقاله خالی از لطف نباشد</FONT></P> <P align=justify><FONT size=2>1 -&nbsp; ایجاد پارک ترافیک یکی از کارهای ارزشمندی است که می تواند در ارتقاء سطح فرهنگ ترافیکی فرزندان شهرمان بسیار تاثیر گذار باشد ولی احداث آن در پارک اللر باغی مناسب نبود . چرا که این پارک به لحاظ قابلیتهایی که دارد میتواند بعنوان یک فضای سبز بسیار زیبا مورد استفاده قرار گیرد تا یک محیط شهری شبیه سازی شده و امروز با گذشت چندین ماه از احداث آن عملا &nbsp;تعطیل است و استفاده نمی شود .</FONT></P> <P align=justify><FONT size=2>2 - ایجاد گلخانه در داخل این پارک برای تولید گلهای مصرفی فضاهای سبز شهرداری خلخال یکی دیگر از کارهایی است که در این پارک انجام گرفته ولی در مکان مناسبی درست نشده است .</FONT></P> <P align=justify><FONT size=2>3 - ایجاد فضای بازی کودکان ، ساختن آلاچیقهای متعدد و ایجاد ایستگاه وسایل ورزشی و آمادگی جسمانی از دیگر کارهای انجام شده در این مکان است &nbsp;ولی در چینش و محل قرار گیری آنها دقت لازم صورت نگرفته است .</FONT></P> <P>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG border=0 src="http://khalkhalim.com/images/mot_pictures/Eellar_baghi/04.jpg" width=450 height=292></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG border=0 src="http://khalkhalim.com/images/mot_pictures/Eellar_baghi/06.jpg" width=334 height=500></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG border=0 src="http://khalkhalim.com/images/mot_pictures/Eellar_baghi/08.jpg" width=450 height=300></P> <P>&nbsp;</P> <P align=justify><FONT size=2>و اما چند پیشنهاد به شهرداری خلخال</FONT></P> <P align=justify><FONT size=2>با توجه به قابلیتهایی که این پارک دارد با صرف کمی هزینه جهت &nbsp;طراحی اصولی و استفاده از کارشناسان امر در این زمینه ، این مکان میتواند نه تنها به زیباترین پارک شهر بلکه زیباترین پارک استان تبدیل شود ، به شرطی که کلیه بخش های آن بصورت کارشناسی شده و با حساب و کتاب طراحی شود</FONT></P> <P align=justify><FONT size=2>با اینکه کارهای زیادی در این پارک انجام شده ولی برای گسترش و احیا کامل ، کارهای زیادی را می طلبد از جمله :</FONT></P> <P align=justify><FONT size=2>1 - درصورت امکان خرید باغهای اطراف پارک و الحاق آنها به پارک اللر باغی</FONT></P> <P align=justify><FONT size=2>2 - مشخص نمودن محدوده پارک با استفاده از عوامل طبیعی ،‌ و استفاده از تمامی فضای این پارک .</FONT></P> <P align=justify><FONT size=2>3 - نصب تعدادی تابلو در داخل شهر &nbsp;، ورودی ها ، بلوار 17 شهریور و بلوار بسیج جهت راهنمایی مسافران و حتی همشهریانی که محل دقیق این پارک را نمی دانند .</FONT></P> <P align=justify><FONT size=2>4 - تامین و احیا سیستم روشنایی پارک جهت استفاده در تمامی ساعات شبانه روز</FONT></P> <P align=justify><FONT size=2>5 - همچنین طراحی و ساخت تندیسهایی از مفاخر خلخال و ایجاد قسمتهای مختلف علمی در پارک از جمله قسمت نجوم و صنایع دستی و ... .</FONT></P> <P align=justify><FONT size=2>6- ایجاد سرویسهای &nbsp;بهداشتی مناسب و کافی با ظرفیت بالا و همچنین تعیین قسمتی برای کمپینگ مسافران چادری یا حتی سویت های کوچک برای اسکان موقت مسافرین در روزهای شلوغ سال و ...</FONT></P> <P align=justify><FONT size=2>و مطمئنا هزاران طرح دیگر که با مشارکت فکری همگانی , طرحهای زیبا وقابل اجرایی می تواند در محل پارک اللر باغی به تحقق بپیوندد.</FONT></P> <P align=justify>&nbsp;</P> <P align=justify><FONT size=2>امید است با برنامه ریزیهای صحیح و اصولی از سوی شهرداری خلخال و همکاری و همیاری مردم شریف خلخال همواره شهری آباد و زیبا داشته باشیم</FONT></P> <P align=justify>&nbsp;</P> <P align=justify><FONT size=2>مطالب ، نظرات و پیشنهادات ما در سایت و وبلاگ خلخالیم همواره با نیت خیر همراه بوده و هدفی جز ارتقاء سطح شهر و مردم شهرمان در تمامی زمینه ها نداریم و امید واریم مسئولین امر مطالب مندرج را حمل بر چیز دیگری ندانند و از نظرات سازنده و انتقادات وارده همواره در جهت بهبود خدمات به مردم استفاده نمایند</FONT></P> <P align=justify>&nbsp;</P> <P align=justify><FONT size=2>دوستان اگر پیشنهاد و مطلب خاصی به ذهنشان می رسد ، ممنون می شویم در قسمت یادداشت اضافه فرمایند</FONT></P> <P align=justify>&nbsp;</P> <P align=justify><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,255)"><FONT size=2>نویسنده : مدیریت وبلاگ و&nbsp; وبسایت خلخالیم</FONT></SPAN></P><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,255)"> <P align=justify><FONT color=#660000 size=2>برای کسب اطلاعات بیشتر از خلخال و همچنین مطالعه اخبار و راهنمایی گردشگران و آشنایی با مکانهای دیدنی خلخال به وبسایت شهرستان خلخال به آدرس زیر حتما یه سری بزنید</FONT></P><FONT size=4><STRONG><FONT size=4><STRONG><FONT color=#000099><FONT size=4><STRONG><FONT size=4><STRONG><FONT color=#000099><FONT size=4><STRONG><FONT size=4><STRONG><A title="وبسایت خلخالیم" href="http://www.khalkhalim.com/" target=_blank> <P align=center><FONT color=#000099><FONT size=4><STRONG><FONT size=4><STRONG>www.khalkhalim.com</STRONG></FONT></STRONG></FONT><FONT size=2>&nbsp;</FONT></FONT></P></A></STRONG></FONT></STRONG></FONT></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></SPAN></FONT> text/html 2010-06-21T14:14:31+01:00 khalkhalim.mihanblog.com م . شیرعلی پور شقایقهای جاده خلخال - اسالم . خرداد 89 ( عکس ) http://khalkhalim.mihanblog.com/post/167 <P>هر ساله خرداد ماه جاده خلخال - اسالم پر می شود از شقایقهای سرخ و زیبا ، انگار روی زمین فرش قرمز پهن کرده باشند . </P> <P>ما هم هر ساله اگه وقت کنیم چند تا عکس از این طبیعت زیبا می گیریم . امسال هم این فرصت پیش اومد .&nbsp;</P> <P>ناقابل است : </P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="خلخال - اسالم" align=baseline src="http://khalkhalim.com/images/stories/pictures/khordad_89/01.jpg">&nbsp;</P> <P align=center><FONT size=2>1</FONT></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="خلخال - اسالم" align=baseline src="http://khalkhalim.com/images/stories/pictures/khordad_89/02.jpg"></P> <P align=center><FONT size=2>2</FONT></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://khalkhalim.com/images/stories/pictures/khordad_89/03.jpg"></P> <P align=center><FONT size=2>3</FONT></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="خلخال - اسالم" align=baseline src="http://khalkhalim.com/images/stories/pictures/khordad_89/04.jpg"></P> <P align=center><FONT size=2>4</FONT></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="خلخال - اسالم" align=baseline src="http://khalkhalim.com/images/stories/pictures/khordad_89/05.jpg"></P> <P align=center><FONT size=2>5</FONT></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="خلخال - اسالم" align=baseline src="http://khalkhalim.com/images/stories/pictures/khordad_89/06.jpg"></P> <P align=center><FONT size=2>6</FONT></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="خلخال - اسالم" align=baseline src="http://khalkhalim.com/images/stories/pictures/khordad_89/07.jpg"></P> <P align=center><FONT size=2>7</FONT></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="خلخال - اسالم" align=baseline src="http://khalkhalim.com/images/stories/pictures/khordad_89/08.jpg"></P> <P align=center><FONT size=2>8</FONT></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="خلخال - اسالم" align=baseline src="http://khalkhalim.com/images/stories/pictures/khordad_89/09.jpg"></P> <P align=center><FONT size=2>9</FONT></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="خلخال - اسالم" align=baseline src="http://khalkhalim.com/images/stories/pictures/khordad_89/10.jpg"></P> <P align=center><FONT size=2>10</FONT></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="خلخال - اسالم" align=baseline src="http://khalkhalim.com/images/stories/pictures/khordad_89/11.jpg"></P> <P align=center><FONT size=2>11</FONT></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="خلخال - اسالم" align=baseline src="http://khalkhalim.com/images/stories/pictures/khordad_89/12.jpg"></P> <P align=center><FONT size=2>12</FONT></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="خلخال - اسالم" align=baseline src="http://khalkhalim.com/images/stories/pictures/khordad_89/13.jpg"></P> <P align=center><FONT size=2>13</FONT></P> <P align=justify><FONT size=2>برای کسب اطلاعات بیشتر از خلخال و همچنین مطالعه اخبار و راهنمایی گردشگران و آشنایی با مکانهای دیدنی خلخال به وبسایت شهرستان خلخال به آدرس زیر حتما یه سری بزنید</FONT></P><FONT size=4><STRONG><FONT size=4><STRONG><A title="" href="http://www.khalkhalim.com/" target=_blank> <P align=center><FONT color=#000099><FONT size=4><STRONG><FONT size=4><STRONG>www.khalkhalim.com</STRONG></FONT></STRONG></FONT><FONT size=2>&nbsp;</FONT></FONT></P></A></STRONG></FONT></STRONG></FONT> text/html 2010-05-18T14:11:19+01:00 khalkhalim.mihanblog.com م . شیرعلی پور خلخال تو این موقع از سال بهشت روی زمینه http://khalkhalim.mihanblog.com/post/166 <P align=justify><FONT color=#333399 size=3><STRONG>آهای خلخالیهای ساکن سایر شهرها !!</STRONG></FONT></P> <P align=justify><FONT color=#6600cc size=3><STRONG>آهای اونهایی که سالهاست از خلخال دورید !!</STRONG></FONT></P> <P align=justify><FONT color=#993399 size=3><STRONG>آهای مردم عزیز ایران ، این روزها و تو این موقع از سال خلخال بهشت روی زمینه !!</STRONG></FONT></P> <P align=justify><FONT color=#006600 size=2><STRONG>حیفه که تو خرداد ماه یک سفر به خلخال نداشته باشید و از هوای پاک و طبیعت بکر اونجا استفاده نکنید .</STRONG></FONT></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://usera.imagecave.com/milad0066/bahar89/_DSC3907.jpg"></P> <P align=center>... طبیعت خلخال ...</P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="آبشار نره گر ، خلخال" align=baseline src="http://khalkhalim.com/images/stories/Reporting/Nregar/02.jpg"></P> <P align=center>آبشار نره گر روستای اسبو شهرستان خلخال</P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="آبشار نره گر ، خلخال" align=baseline src="http://khalkhalim.com/images/stories/Reporting/Nregar/09.jpg"></P> <P align=center>آبشار نره گر روستای اسبو&nbsp;شهرستان خلخال</P> <P align=justify><FONT size=2>در هر حال از ما گفتن . وقت کردید حتما یک سفر به شهر ما داشته باشید . مطمئنا پشیمان که نخواهید شد ، هیچ ، از سالهای بعد طبیعت گردی در خلخال را جزو برنامه های خودتان قرار خواهید داد .</FONT></P> <P align=justify><FONT size=2>برای کسب اطلاعات بیشتر از خلخال و همچنین مطالعه اخبار و راهنمایی گردشگران و آشنایی با مکانهای دیدنی خلخال به وبسایت شهرستان خلخال به آدرس زیر حتما یه سری بزنید</FONT></P> <P align=center><FONT size=4><STRONG><A title="" href="http://khalkhalim.com/" target=_blank><FONT size=4><STRONG>www.khalkhalim.com</STRONG></FONT></A></STRONG></FONT><FONT size=2>&nbsp;</FONT></P> <P align=center><FONT size=2></FONT>&nbsp;</P> text/html 2010-05-02T06:23:34+01:00 khalkhalim.mihanblog.com م . شیرعلی پور روز معلم مبارکباد http://khalkhalim.mihanblog.com/post/165 <div><br></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;">روز معلم را خدمت تمام معلمین شهرستان خلخال ، این زحمت کشان و بزرگواران جامعه تبریک عرض می کنیم</span>&nbsp;</div><div><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.khalkhalim.com/images/stories/Monasebat/rooze_moallem.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><font class="Apple-style-span" color="#3333FF">برای مطالعه مطالب بیشتر در مورد خلخال به وبسایت خلخالیم به آدرس</font></span></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#3333FF"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><a href="http://khalkhalim.com" target="_blank" title="">www.khalkhalim.com</a></span></font></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small; "><font class="Apple-style-span" color="#3333FF">مراجعه فرمائید</font></span></div> text/html 2010-04-11T10:57:34+01:00 khalkhalim.mihanblog.com م . شیرعلی پور خلخال در طرح سازمان بهداشت جهانی http://khalkhalim.mihanblog.com/post/164 <FONT size=2> <P align=center><FONT size=2><IMG alt="" hspace=0 src="http://khalkhalim.com/images/stories/75_100/behdashte_jahani.jpg" align=baseline border=0></FONT></P> <P align=justify><FONT size=2>رییس شبکه بهداشت و درمان خلخال از انتخاب شهر خلخال به عنوان یکی از </FONT><FONT size=2>شهرهای طرح هزار شهر ، هزار زندگی در منطقه مدیترانه شرقی توسط سازمان بهداشت جهانی خبر داد</FONT></P> <P align=justify><FONT size=2>دکترعمران خسروری روز سه شنبه درگفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: دراین طرح امسال برنامه های مختلفی از جمله ترویج فرهنگ تغذیه سالم ، ورزش صبحگاهی درادارات و نهادهای دولتی و سالم سازی محیط شهر درخلخال اجرا می شود. <BR>وی گفت: برای معرفی شهر خلخال به عنوان یک شهر سالم به جهانیان تلاش خواهد شد. <BR>تفرجگاه اندبیل ، چشمه های ازناو و میرعادل ، آبشار، قلعه کیلوان ، کاروانسرای چنارلق ، کاروانسرای شاه عباسی ، پل تاریخی پردیس و بنای چهارگوش از مناطق گردشگری شهرستان خلخال است.</FONT></P> <P align=justify>&nbsp;</P> <P align=justify><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,255)"><FONT size=2>برای معرفی شهر خلخال به عنوان یک شهر سالم به جهانیان تلاش خواهد شد</FONT></SPAN></P> <P align=justify><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,255)"><FONT size=2>برای معرفی شهر خلخال به عنوان یک شهر سالم به جهانیان تلاش خواهد شد</FONT></SPAN></P> <P align=justify><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,255)"><FONT size=2>برای معرفی شهر خلخال به عنوان یک شهر سالم به جهانیان تلاش خواهد شد</FONT></SPAN></P> <P align=justify><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,255)"><FONT size=2>برای معرفی شهر خلخال به عنوان یک شهر سالم به جهانیان تلاش خواهد شد</FONT></SPAN></P> <P align=justify><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,255)"><FONT size=2>برای معرفی شهر خلخال به عنوان یک شهر سالم به جهانیان تلاش خواهد شد</FONT></SPAN></P> <P align=justify></P> <P align=justify><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,255)"><FONT size=2>کور نه ایستر ایکی گئوز <BR></P> <P align=center></FONT></SPAN></P> <P align=justify><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,255)"><FONT size=2>مطمئنا برای اجرای این طرح کمکهای مالی از طرف سازمان بهداشت جهانی به خلخال خواهد شد که امیدواریم مسئولین استان اردبیل در این مورد اعمال نظر نکنند و این بار هم به اسم خلخال و برای اردبیل نباشد !!</FONT></SPAN></P> <P align=justify>&nbsp;</P><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,255)"><FONT size=2> <P align=center><FONT color=#990000 size=2>با مطالب متنوع تر از خلخال در وبسایت خلخالیم در خدمتتان هستیم</FONT></P> <P align=center><A href="http://www.khalkhalim.com/"><FONT color=#6600cc size=2>www.khalkhalim.com</FONT></A></P> <P align=center></FONT></SPAN></FONT><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,255)"><FONT size=2></P></FONT></SPAN> text/html 2010-03-17T11:50:22+01:00 khalkhalim.mihanblog.com م . شیرعلی پور یئنی ایلوز موتلو و موبارک اولسون http://khalkhalim.mihanblog.com/post/162 <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://khalkhalim.com/images/stories/Monasebat/ya_mogaleb.jpg"></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://khalkhalim.com/images/Random_Mon/norooz/noroz07.jpg"></P> <P align=center><FONT color=#006600 size=3><STRONG>عزیز و محترم همشهریلر </STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#006600 size=3><STRONG>بایراموز موبارک اولسون</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#6600cc size=2>با مطالب متنوع تر از خلخال در وبسایت خلخالیم در خدمتتان هستیم</FONT></P> <P align=center><A href="http://www.khalkhalim.com"><FONT color=#6600cc size=2>www.khalkhalim.com</FONT></A></P> text/html 2010-02-08T09:14:58+01:00 khalkhalim.mihanblog.com م . شیرعلی پور زمستان 88 http://khalkhalim.mihanblog.com/post/160 <P><FONT color=#3333ff size=2>دقیقا به نقل از وبلاگ میلاد&nbsp; شیر علی پور</FONT></P> <P><FONT size=2>برف و یخ ، زبر و برنده&nbsp;، نرم و لطیف ،&nbsp;تیز و براق ، سرد و سرد ،&nbsp;آبی و دوستداشتنی&nbsp;،&nbsp;سوزان و دونده ، کولاک و طوفان </FONT></P> <P><FONT size=2>برف پشت پنجره ، زوزه کولاک از پشت در ، انتظار اعلام تعطیلی مدارس </FONT></P> <P><FONT size=2>سرخ شدن آسمان&nbsp;،&nbsp;&nbsp; &nbsp;" گوز گوزی گورمور "&nbsp; ،&nbsp; &nbsp;و&nbsp;&nbsp;آوردن نفت از حیاط</FONT></P> <P><FONT size=2>برف و قار گوله ، آدم برفی ، سرمای صبح مدرسه </FONT></P> <P><FONT size=2>برف و سفید شدن ازنو&nbsp;</FONT></P> <P><FONT size=2>برف و سرمه ای شدن نهر بند </FONT></P> <P><FONT size=2>برف و سیاه شدن دستان یخ زده </FONT></P> <P><FONT size=2>خانه برفی</FONT></P> <P><FONT size=2>چکمه های مشکی با زیره های زرد رنگ و سر خردن روی برف ها </FONT></P> <P><FONT size=2>بوکساوات ماشین ها روی برف و بسته شدن راهها </FONT></P> <P><FONT size=2>ماندن در میانه راه </FONT></P> <P><FONT size=2>کولاک</FONT></P> <P><FONT size=2>برف </FONT></P> <P><FONT size=2>&nbsp;" <FONT color=#000000>قیش اولماسا قار اولماز&nbsp; ، قار اولماسا بار اولماز </FONT>" </FONT></P> <P><FONT size=2><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff">(<FONT color=#000000> این سری عکسهام رو در دو صفحه جداگانه به صورت رنگی و سیاه سفید قرار دادم . چون بعضی عزیزان عکسهای رنگی رو پسند می کنند و من هم علاقه خاصی به عکس سیاه و سفید دارم . </FONT></FONT><FONT color=#000000>)</FONT></FONT></P> <P><FONT size=2><FONT color=#ff6600><FONT color=#ffffff>(</FONT>برای دیدن عکسهای <FONT color=#000000>سیاه و سفید </FONT>روی عکس <FONT color=#000000>سیاه و سفید </FONT>و برای دیدن عکسهای <FONT color=#00cc00>رنگی</FONT> روی عکس <FONT color=#00cc00>رنگی</FONT> کلیک کنید</FONT> <FONT color=#ffffff>)</FONT> </FONT></P> <P><A href="http://eye4c.blogfa.com/page/zemestanbw.aspx"><IMG style="WIDTH: 233px; HEIGHT: 349px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://usera.imagecave.com/milad0066/andabil_kalar/_DSC1910.jpg" width=237 height=360></A>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <A href="http://eye4c.blogfa.com/page/zmestancolor.aspx"><IMG style="WIDTH: 244px; HEIGHT: 349px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://usera.imagecave.com/milad0066/andabil_kalar/_DSC1910-2.jpg" width=242 height=372></A></P> text/html 2010-01-13T09:01:15+01:00 khalkhalim.mihanblog.com م . شیرعلی پور دانشگاه آزاد خلخال و احوالات چند سال اخیر http://khalkhalim.mihanblog.com/post/159 <P align=justify><FONT size=2><IMG border=0 align=right src="http://www.khalkhalim.com/images/stories/75_100/azad_uni.jpg"><IMG border=0 align=right src="http://www.khalkhalim.com/images/stories/75_100/00000.jpg">ریاست دکتر ملجائی در دانشگاه آزاد خلخال طی این یک سال اخیر, تحولات اساسی در دانشگاه بوجود آورده است که همه بر آن اذعان دارند . دانشگاهی که تا مرحله تعطیلی و انحلال هم پیش رفت .</FONT></P> <P align=justify><FONT size=2></FONT>&nbsp;</P> <P align=justify><FONT size=2>دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال در سال 1371 با دورشته مدیریت صنعتی و کاربرد کامپیوتر در یک ساختمان استیجاری آغاز به کارکرد و از سالهای بعد رشته های مختلفی همزمان با ایجاد ساختمان و آماده سازی کلاسها و گسترش&nbsp; فضای آموزشی به جمع این دو رشته اضافه شد .</FONT></P> <P align=justify><FONT size=2>ریاست وقت دانشگاه آزاد خلخال , جناب آقای شاد از سال 1371 تا سال 1384 تلاشهای بسیاری را متقبل شدند و ساختمان آموزشی بزرگتری با گنجایش زیاد در سه طبقه ، آماده سازی نمودند که تلاشهای ایشان قابل تقدیر وتحسین میباشد ایشان درطی مدت 14 سال به تعداد 34 رشته را مصوب نمودند . رشته ها یی که در آن زمان ایجاد شد برای واحد خلخال دارای ارزش&nbsp; زیادی بود .</FONT></P> <P align=justify><FONT size=2>سیاست دانشگاه آزاد در طول سالهای اخیر بر این قرار گرفت که رقابت را سرلوحه و الگوی خود قرار دهد لذا درشهرهای همجوار وسایر شهرهای استان اردبیل با تاسیس دانشگاه آزاد رشته های کاربردی وجدید را به وجود آوردند.</FONT></P> <P align=justify><FONT size=2>رشته های واحد خلخال به دلیل کثرت فارغ التحصیل ، عملاًغیر کاربردی و بدون جذابیت شد و این مسئله باعث کاهش چشمگیر دانشجویان ورودی این دانشگاه شد&nbsp; و عملا دانشگاه خلخال از قافله رقابت عقب ماند . درعوض دانشگاههای زیادی بوجود آمد که با تصویب رشته های جدید و متنوع در سطح کارشناسی و ارشد دانشجویان را به طرف خود جذب نمود .</FONT></P> <P align=justify><FONT size=2>بعد از ریاست جناب آقای شاد این سکان به دست دکتر ربیعی سپرده شد که ایشان با دوستانی که در سازمان مرکزی داشتند میتوانستند دانشگاه خلخال را با تلاش و پیگیری خودشان به طرف سیر صعودی ارتقاء دهند و در طول این چهارسال رشته های خوب و قابل قبولی را برای واحد خلخال به ارمغان بیاورند ولی علیرغم توانایی که ایشان داشتند , متاسفانه هیچ تلاش و کوششی در این زمینه انجام ندادند و روز به روز تعداد دانشجویان ورودی واحد خلخال تحلیل رفت تا حدی که صحبتهایی مبنی بر تعطیلی واحد خلخال به میان آمد . این قضیه ادامه یافت تا اینکه این سکان کشتی در گل فرورفته با&nbsp; مشکلات عدیده ای که درگیر بود به جناب آقای دکتر ملجائی سپرده شد.</FONT></P> <P align=justify><FONT size=2>ایشان فردی با پشتکار زیاد و خستگی نا پذیر و منضبط و وقت شناس و کاری میباشند که کارهای اجرائی ایشان در خلخال و استان آذربایجان شرقی قابل تقدیر وزبانزد عام وخاص میباشد.</FONT></P> <P align=justify><FONT size=2>دکترملجائی درطول این یک سالی که مسئولیت دانشگاه را برعهده گرفته اند تلاش قابل قبول وستودنی&nbsp; را انجام&nbsp; داده اند ایشان با تلاش شبانه روزی خودشان و پیگریهای نماینده شهرستانهای خلخال وکوثر جناب آقای دکتر خالقی توانستند در طول ده ماه رشته های کاربردی وکارشناسی وارشد را برای واحد خلخال به تصویب برسانند ودانشجویان زیادی را برای تحصیل علم در این دانشگاه راغب نمایند این تلاشها نتیجه تلاش و فعالیت و همکاری تعدادی زیادی از اساتید ، معاونان ، مدیران ، و کارکنان خدوم این واحد میباشد که به همه آنها خسته نباشید میگوییم .</FONT></P> <P align=justify><FONT size=2>باید به عرض برسانیم که ثمره تلاش جناب آقای دکتر ملجائی در طول این یک سال خدمت صادقانه شان دوازده(12) رشته کاربردی ورشته های کلیدی برای واحد خلخال است که بسیار قابل قبول بوده و کارنامه ایشان عالی ارزیابی میشود.</FONT></P> <P align=justify><FONT size=2>از خداوند منان خواستاریم که تمام کسانی را که برای آبادی ورونق شهرشان با صداقت وراستی وحسن نظر&nbsp; تلاش میکنند سلامت و پیروز نگه دارد ومردم ما را قدر شناس زحمتهای این خادمان به خاک و وطن آبا و اجدادی خودشان</FONT></P> <P align=justify><FONT size=2></FONT>&nbsp;</P> <P align=justify><FONT size=2>خدایا چنان کن سرانجام کار&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تو خشنود باشی وما رستگار</FONT></P> text/html 2010-01-08T18:42:04+01:00 khalkhalim.mihanblog.com م . شیرعلی پور پیشنهادی به شهرداری خلخال http://khalkhalim.mihanblog.com/post/158 <P align=justify><FONT size=2>پیشنهادی در جهت توسعه و بهبود وضعیت ظاهری شهر که توسط برادر عزیزم میلاد شیر علی پور نوشته شده است . از همه شما بینندگان عزیز هم تقاضا دارم نظرات تکمیلی خود را حتما در قسمت نظرات درج بفرمائید . </FONT></P> <P align=justify><FONT size=2>در سالهای اخیر همزمان با توسعه شهر های کشور و توسعه ی نسبی خلخال از لحاظ ساختار شهری و مدیریت شهری و تمرکز بخشهای مختلف مدیریتی بر روی مسئله گردشگری و جذب توریست ، متاسفانه خلخال با تمام استعداد های بالقوه ای که دارد همچنان ضعف های فراوانی در کلیه زمینه ها احساس می شود که امید است با اهتمام مسئولان محترم روز به روز به سمت خلخال پویا و آنگونه که شایسته مردم است حرکت کنیم .</FONT></P> <P align=justify><FONT size=2></FONT>&nbsp;</P> <P align=justify><FONT size=2>یکی از این موارد که در این بحث به آن می پردازیم ، ساختار ظاهری میدانها ی شهر است . شاید اگر طبق استاندارد های مدرن شهرسازی این مسئله را بررسی کنیم ، شهرهایی در این سطح را از لیست شهر امروزی ، با نیاز ها و داشته های امروزی ، خارج کنیم . اما با توجه به پیشینه و فرهنگ مردم و با کمی تامل در بسیاری مسائل اجتماعی ، جمعیتی ، ارتباطی و نیز با مقایسه ی این عوامل با سایر شهرها &nbsp;و حتی کلان شهر های کشور نظرمان تغییر می کند .</FONT></P> <P align=justify><FONT size=2>مسائل شهرسازی و نمای عمومی شهر و معابر و... بحثی کلی و اصولا فراتر از حد این بحث می باشد .&nbsp; اما خلخال از برخی امکانات جزئی هم که با کمترین هزینه ای یک شهر را از حد معمولی به حد خاص می رساند محروم است . چند نمونه را لیست وار با طرح راهکارهای پیشنهادی در زیر مطرح می کنم :</FONT></P> <P align=justify><FONT size=2></FONT>&nbsp;</P> <P align=justify><FONT size=2>1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; چرا باید میدان اصلی شهر که پیشتر ها به " میدان حمام پرنده " معروف بود و به نام زیبا و مقدس " آزادی " مزین است ، در میان اهالی شهر به&nbsp; " فلکه گاز "&nbsp; شهرت داشته باشد ؟</FONT></P> <P align=justify><FONT size=2>از قدیم الایام خلخال شهر هنرمند پروری بوده و امروزه هم تعداد هنرمندان فعال در زمینه تندیس سازی ، طراحی ، معماری ، و طراحی حجم های خلاقه در شهرمان کم نیست . کم نیستند هنرمندانی که طرح ها و تندیس هایشان در شهرهای دیگر و جشنواره ها مورد تقدیر و استفاده&nbsp; قرار گرفته . چرا نباید از آنها برای ساختن نمادی از آزادی متناسب با فرهنگ ، موقعیت اقلیمی ، تاریخی و شهری خلخال استفاده کرد ؟؟؟؟</FONT></P> <P align=justify><FONT size=2></FONT>&nbsp;</P> <P align=justify><FONT size=2>2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بزرگترین افتخار تاریخی و فرهنگی خلخال ، تاسیس دومین مدرسه شمالغرب کشور بعد از رشدیه تبریز&nbsp; در یکصدو چهار سال پیش در این شهر است . یک مدرسه مدرن به سبک امروزی . چرا باید میدان معلم خلخال را با نصب تندیس یک هنرمند قالی باف مورد تمسخر خاص و عام کنیم ؟</FONT></P> <P align=justify><FONT size=2>چه خوب است به افتخار اولین معلم خلخال که در دبستان ناصری تدریس کرده ، نام میدان معلم را به میدان حاج معلم شیخ الاسلامی تغییر داده و تندیسی از علم و ادب و فرهنگ را در این میدان که میدان ورودی شهر ادب و فرهنگ است قرار دهیم .</FONT></P> <P align=justify><FONT size=2>کم نیستند هنرمندانی که حاضرند بدون هیچ چشمداشتی عاشقانه برای شهرشان کار کنند .</FONT></P> <P align=justify><FONT size=2></FONT>&nbsp;</P> <P align=justify><FONT size=2>3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ما در طول سالها نخبگانی داشته ایم که که در کل منتطقه آذربایجان بی نظیر بوده اند . اشخاصی مثل بسیج خلخالی که نامزد کسب جایزه نوبل ادبیات شده اند . یا ملا محمد باقر خلخالی که اشعارشان شهره خاص و عام است . و و و ...</FONT></P> <P align=justify><FONT size=2>چرا نباید نام چنین شخصیت هایی در کنار سایر نخبگان شهر بر روی میادین یا خیابانهای شهر گذاشته شود؟</FONT></P> <P align=justify><FONT size=2></FONT>&nbsp;</P> <P align=justify><FONT size=2>4)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تندیس میدان ورودی شهر از سمت اردبیل (گذشته از نام مقدس بسیج ) یک سرباز تفنگ به دست است که گویای یک منطقه نظامیست و هر تازه واردی را به جنگ فرا می خواند . ما در سایر شهر ها هم نمادهایی زیبا از مقاومت و بسیج و ایثارگری را به شکل های دیگر دیده ایم .&nbsp; (برای مثال میدان بسیج اردبیل )</FONT></P> <P align=justify><FONT size=2></FONT>&nbsp;</P> <P align=justify><FONT size=2>عدم سازگاری نام ها و نماد های شهری باعث سردر گمی هر مسافر و رهگذری می شود که اولین بار وارد خلخال شده و دنبال آدرس می گردد .</FONT></P> <P align=justify><FONT size=2>میدانهای هر شهر و نماد ها و تندیسهای آن ، نشانه حضور مردم شهر در طول تاریخ ، داشته ها و دغدغه هایشان است .</FONT></P> <P align=justify><FONT size=2>این پیشنهاد ها امروز و در این شرایط مطرح می شود چون در چند ماه اخیر شاهد فعالیت های مثبت و خبر های خوش از شهرداری شهر بودیم . باشد که کارساز باشند .</FONT></P> <P align=justify><FONT size=2>رونوشت این متن تحویل شهردار محترم خلخال می شود .</FONT></P> text/html 2010-01-03T06:47:37+01:00 khalkhalim.mihanblog.com م . شیرعلی پور سایتها و وبلاگهای خلخال غوغا کردند http://khalkhalim.mihanblog.com/post/157 <FONT size=2> <P><FONT size=2>امسال عکسهای تهیه شده از خلخال و انتشار آنها بر روی وب نسبت به سالهای گذشته بسیار چشمگیر بود بطوریکه بنده فقط قادر به انعکاس لینک آنها شدم .&nbsp;برای مشاهده عکسهای مختلف بر روی عناوین زیر کلیک کنید . </FONT></P> <P><FONT size=2>1 ـ </FONT><A href="http://www.khalkhalim.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=667:-88-&amp;catid=81:1388-06-26-08-48-45&amp;Itemid=67" target=_blank><FONT size=2>سری اول عکسهای محرم 1388 در&nbsp;سایت خلخالیم ( کلیک کنید )</FONT></A></P> <P><FONT size=2>2 - </FONT><A href="http://www.khalkhalim.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=677:--1388--&amp;catid=81:1388-06-26-08-48-45&amp;Itemid=67" target=_blank><FONT size=2>سری دوم عکسهای محرم 1388 در&nbsp;سایت خلخالیم ( کلیک کنید )</FONT></A></P> <P><FONT size=2>3 - </FONT><A href="http://www.khalkhalim.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=685:-1388-&amp;catid=81:1388-06-26-08-48-45&amp;Itemid=67" target=_blank><FONT size=2>سری سوم عکسهای محرم 1388 در&nbsp;سایت خلخالیم ( کلیک کنید )</FONT></A></P> <P><FONT size=2>4 </FONT><A href="http://www.photokhalkhal.blogfa.com/88102.aspx" target=_blank><FONT size=2>دهه اول محرم .. عباسیه مسجد جمعه خلخال ( آشاغی کوچه ) فوتوبلاگ مجید خالقی مقدم ( کلیک کنید )</FONT></A></P> <P><SPAN style="COLOR: rgb(51,51,51)"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>5 </FONT><A href="http://heyatehoseyni.blogfa.com/page/05.aspx" target=_blank><FONT size=2>- عکسهای تهیه شده توسط ابراهیم فرجی در وبلاگ هیئت عزاداران حسینی شهرستان خلخال ( کلیک کنید )</FONT></A></SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="COLOR: rgb(51,51,51)"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>6</FONT><A href="http://heyatehoseyni.blogfa.com/page/04.aspx" target=_blank><FONT size=2> - عکسهای تهیه شده توسط امید جعفر زاده در وبلاگ هیئت عزاداران حسینی شهرستان خلخال ( کلیک کنید )</FONT></A></SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="COLOR: rgb(51,51,51)"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>7</FONT><A href="http://www.radbeh.blogfa.com/8810.aspx" target=_blank><FONT size=2> - عکسهای تهیه شده توسط نوید خالقی مقدم در وبسایت رادبه ( کلیک کنید )</FONT></A></SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="COLOR: rgb(51,51,51)"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><A href="http://heyatehoseyni.blogfa.com/page/03.aspx" target=_blank><FONT size=2>8&nbsp; - عکسهای تهیه شده توسط امید جعفر زاده از مراسم شاه حسین آشاقی کوچه ( کلیک کنید )</FONT></A></SPAN></SPAN></P> <P><FONT size=2>9&nbsp; - </FONT><A href="http://nemehilim.blogfa.com/post-13.aspx" target=_blank><FONT size=2>عسکهای مربوط به مراسم عزاداری روستای نمهیل از وبلاگ روستای نمهیل. عکاس : حمید اکبری ( کلیک کنید )</FONT></A></P> <P><FONT size=2>10 - <A title="" href="http://www.hashjin.net/photo/hashjin_ashora_88/" target=_blank><FONT size=2>عکسهای مربوط به مراسم شبیه خوانی روز عاشورا در هشجین از سایت هشجین . عکاس : علیرضا زعفری ( کلیک کنید )</FONT></A></FONT><FONT size=2></FONT></P> <P><FONT size=2>11</FONT><FONT size=2>&nbsp;</FONT><A href="http://www.hashjin.net/photo/moharram88hashjin/index.htm" target=_blank><FONT size=2>-عکسهای کلی از محرم 1388 هشجین در سایت هشجین . عکاس : بهروز عظیمی هشجین ( کلیک کنید )</FONT></A></P> <P><FONT size=2>12 </FONT><A href="http://www.hashjin.net/photo/hashjin_seyed_ahmad_agha_meraji/"><FONT size=2>-</A><A title="" href="http://www.hashjin.net/photo/hashjin_seyed_ahmad_agha_meraji/" target=_blank><FONT size=2>عکسهای مراسم عزاداری در روستای اسبو ،‌ آرامگاه سید احمد معراجی ( سید احمد آقا ) به روز تاسوعا ( کلیک کنید )</FONT></A></FONT></P> <P><SPAN style="COLOR: rgb(51,51,51)"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><A href="http://heyatehoseyni.blogfa.com/page/03.aspx" target=_blank><SPAN style="COLOR: rgb(51,51,51)"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>و البته نمونه ای از عکسهای عزیزان :</FONT></SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="COLOR: rgb(51,51,51)"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><BR></SPAN></SPAN></P> <P>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: rgb(51,51,51)"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><IMG border=0 src="http://night-skin.com/upload/images/76768948043222213409.jpg" width=350 height=525></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: rgb(51,51,51)"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>عکاس : مجید خالقی مقدم</FONT></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2></FONT>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: rgb(51,51,51)"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><IMG border=0 src="http://usera.imagecave.com/0452421346/DSC02751.jpg" width=500 height=361></FONT></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: rgb(51,51,51)"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>عکاس : ابراهیم فرجی</FONT></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2></FONT>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: rgb(51,51,51)"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><IMG border=0 src="http://usera.imagecave.com/0452421346/DSC01348.jpg" width=500 height=343></FONT></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: rgb(51,51,51)"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>عکاس : امید جعفرزاده</FONT></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2></FONT>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: rgb(51,51,51)"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><IMG border=0 src="http://night-skin.com/upload/images/07211446875760470417.jpg" width=336 height=448></FONT></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: rgb(51,51,51)"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>عکاس : نوید خالقی مقدم</FONT></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2></FONT>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: rgb(51,51,51)"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><IMG border=0 src="http://usera.imagecave.com/0452421346/DSC01504.jpg" width=500 height=375></FONT></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: rgb(51,51,51)"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>عکاس : امید جعفرزاده</FONT></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: rgb(51,51,51)"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><IMG border=0 src="http://tehranpic.net/images/89krk453eozkbiycps52.jpg" width=500 height=375></FONT></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: rgb(51,51,51)"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>عکاس : حمید اکبری ( روستای نمهیل )</FONT></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2></FONT>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: rgb(51,51,51)"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><IMG border=0 src="http://www.hashjin.net/photo/hashjin_ashora_88/hashjin_ashora_06.10.1388__4_.jpg" width=480 height=360></FONT></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: rgb(51,51,51)"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>عکاس : علیرضا زعفری ( مراسم شبیه خوانی روز عاشورا در هشجین )</FONT></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2></FONT>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: rgb(51,51,51)"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><IMG border=0 src="http://www.hashjin.net/photo/moharram88hashjin/moharram88hashjin%20%2817%29.JPG" width=515 height=386></FONT></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: rgb(51,51,51)"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>مراسم عزاداری در روستای اسبو ، مزار سید احمد معراجی . عکاس : بهروز عظیمی هشجین</FONT></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: rgb(51,51,51)"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><IMG border=0 src="http://www.hashjin.net/photo/hashjin_seyed_ahmad_agha_meraji/hashjin_seyed_ahmad_agha_meraji__6_.jpg" width=480 height=360></FONT></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: rgb(51,51,51)"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>مراسم عزاداری در روستای اسبو ( سفید آب )</FONT></SPAN></SPAN></P> <P align=center><FONT size=2><BR></FONT></P> <P><FONT size=2></FONT></A></SPAN></SPAN></FONT><SPAN style="COLOR: rgb(51,51,51)"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><A href="http://heyatehoseyni.blogfa.com/page/03.aspx" target=_blank>&nbsp;</P></A></SPAN></SPAN> text/html 2009-12-30T11:58:26+01:00 khalkhalim.mihanblog.com م . شیرعلی پور عکسهای محرم خلخال را برای نمایش در سایت ارسال کنید http://khalkhalim.mihanblog.com/post/156 <FONT size=2> <P>&nbsp;</P> <P align=center><FONT size=2><STRONG>با عرض تسلیت ایام سوگواری ابا عبدالله الحسین ( ع ) محضر همشهریان عزیز</STRONG> </FONT></P> <P>&nbsp;</P> <P align=justify><FONT size=2>عکسهای تهیه شده از مراسم محرم شهرستان خلخال ( از تمامی دسته ها و مراسم عزاداری مساجد شهر خلخال و روستاهای اطراف و هشجین و کلور ) را برای نمایش در مجموعه عکسهای محرم 1388 شهرستان خلخال ، به سایت خلخالیم ارسال کنید تا به نام خود عکاس در سایت نمایش داده شود . عکسهای گرفته شده میتوانند توسط تمامی دوربینهای&nbsp;عکاسی &nbsp;،‌حتی موبایل باشند . منتظر عکسهای شما عزیزان هستیم . </FONT></P> <P align=justify><FONT size=2>ترجیحا نام عکاس ، محل عکاسی و تاریخ عکاسی هم درج گردد</FONT></P> <P align=justify><FONT size=2>عکسهایتان را به آدرس&nbsp; </FONT><A href="mailto:info@khalkhalim.com"><FONT size=2>info@khalkhalim.com</FONT></A><FONT size=2> ایمیل کنید . </FONT></P> <P align=justify>&nbsp;</P><FONT size=2><STRONG><A title="" href="http://khalkhalim.com/" target=_blank> <P align=center><FONT size=2><STRONG>برای دیدن عکسهای محرم امسال به وب سایت خلخالیم مراجعه فرمائید </STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT size=2><STRONG>( کلیک کنید)</STRONG> </FONT></P></A></STRONG></FONT></FONT> text/html 2009-12-19T05:43:54+01:00 khalkhalim.mihanblog.com م . شیرعلی پور حضور 3 خلخالی در نخستین مجمع عمومی انجمن عکاسان ایران http://khalkhalim.mihanblog.com/post/155 <P align=justify><FONT size=2>روز پنجشنبه 26 آذر 1388 نخستین مجمع عمومی انجمن عکاسان ایران در محل فرهنگسرای هنرتهران با حضور اعضا که ازسراسر ایران آمده بودند , تشکیل شد .اعضا انجمن که عضویت آنها توسط هیئت موسس انجمن عکاسان ایران در طی چندین مرحله تایید شده بود , با حضور خود به مفاد اساسنامه رای داده و عملا برای اولین بار در ایران انجمن عکاسان را تشکیل دادند . مجید خالقی مقدم , میلاد شیرعلی پور و مسعود شیرعلی پور ( این حقیر ) بعنوان اعضا خلخالی انتخاب شده در این مراسم حضور داشتیم . این در حالی است که شهر اردبیل با 4 نفرنماینده &nbsp;در مراسم حضور داشت&nbsp; . شرکت &nbsp;در این مراسم که بزرگان عکاسی ایران در آن حضور داشتند افتخار بزرگی است که نصیب ما و شهر ما شد .</FONT></P> <P align=justify><FONT size=2>از کل آثار ارسالی برای عضویت در انجمن عکاسان ایران تعداد 773 نفر پذیرفته شدند که آمار شهر های مختلف طبق جدول زیر می باشد .</FONT></P> <P align=justify><FONT size=2>توضیح : بعلت اینکه نام بنده ( مسعود شیرعلی پور ) در فهرست عکاسان تهران درج شده بود , تعداد عکاسان خلخال در جدول عدد 2 درج شده است .</FONT></P> <P>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG border=0 alt=http://www.khalkhalim.com/images/stories/pictures/amare_anjoman.jpg src="http://www.khalkhalim.com/images/stories/pictures/amare_anjoman.jpg"></P> <P>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG border=0 src="http://www.khalkhalim.com/images/stories/pictures/anjomane_akkasan/001.jpg" width=450 height=300></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG border=0 src="http://www.khalkhalim.com/images/stories/pictures/anjomane_akkasan/002.jpg"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG border=0 src="http://www.khalkhalim.com/images/stories/pictures/anjomane_akkasan/003.jpg"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG border=0 src="http://www.khalkhalim.com/images/stories/pictures/anjomane_akkasan/004.jpg"></P> <P>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG border=0 src="http://www.khalkhalim.com/images/stories/pictures/anjomane_akkasan/005.jpg"></P> <P>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG border=0 src="http://www.khalkhalim.com/images/stories/pictures/anjomane_akkasan/006.jpg"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG border=0 src="http://www.khalkhalim.com/images/stories/pictures/anjomane_akkasan/007.jpg"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG border=0 src="http://www.khalkhalim.com/images/stories/pictures/anjomane_akkasan/008.jpg"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG border=0 src="http://www.khalkhalim.com/images/stories/pictures/anjomane_akkasan/009.jpg"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">اعضا خلخالی شرکت کننده در نخستین مجمع عمومی انجمن عکاسان ایران</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG border=0 src="http://www.khalkhalim.com/images/stories/pictures/anjomane_akkasan/010.jpg"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG border=0 src="http://www.khalkhalim.com/images/stories/pictures/anjomane_akkasan/011.jpg"></P> <P>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG border=0 src="http://www.khalkhalim.com/images/stories/pictures/anjomane_akkasan/012.jpg"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG border=0 src="http://www.khalkhalim.com/images/stories/pictures/anjomane_akkasan/013.jpg"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG border=0 src="http://www.khalkhalim.com/images/stories/pictures/anjomane_akkasan/014.jpg"></P>